صفحه اصلی / کیسه فریزر

کیسه فریزر را در بسیاری از مکان ها می توان استفاده کرد. برای مثال ممکن است شما بخواهید درون یخچال چیزی بگذارید که می توانید آن را درون کیسه فریزر ریخته و سپس درون یخچال قرار دهید. یا در ماشین به عنوان کیسه زباله از آن استفاده کرد و خیلی مصارف دیگر دارد.